Jakub Cigler Architekti

„Svět je jako kubistická architektura. Dá se na něj dívat z mnoha úhlů pohledu. Má své světlé a stinné stránky.“

Po dokončení studia jsem začal v roce 2011 pracovat v ateliéru Jakub Cigler Architekti (dříve Cigler Marani Architects). Spolupodílel jsem se na projektování administrativně-obchodního centra Florentinum a administrativní budovy Aviatica, realizované v rámci projektu revitalizace bývalého továrního areálu Walter v Praze 5 Jinonicích. V obou případech jsem si vyzkoušel práci ve velkém týmu na velmi náročných projektech ve všech stupních jejich přípravy a následné realizace. Složil jsem rovněž zkoušku z certifikace LEED, zabývající se projektováním, výstavbou a správou ekologicky šetrných budov. Nejvíce jsem se však našel v projektech revitalizace veřejných prostranství. Od roku 2012 pracuji na projektu revitalizace Václavského náměstí na pokladě vítězného soutěžního návrhu Jakuba Ciglera z roku 2005. Zároveň jsem se podílel na revitalizaci Moskevské ulice a přilehlých prostranství v Praze Vršovicích, dokončené v roce 2014.

Po čtyřech letech jsem z ateliéru odešel, abych se mohl naplno věnovat svým dalším aktivitám, ale zůstal jsem jako externí spolupracovník na projektu revitalizace Václavského náměstí. Za pomoci dalších veřejných aktivit, zvláště spoluprací se Sdružením Nového Města pražského, se snažím tento projekt nadále „pohlídat“ a dotlačit k úspěšné realizaci. Věřím totiž, že navrácení důstojné a reprezentativní podoby tomuto klíčovému veřejnému prostoru České republiky je prvořadou povinností Prahy. Práce v ateliéru Jakuba Ciglera pro mě byla životní zkušeností. Měl jsem možnost poznat zblízka každodenní chod velkého ateliéru světového formátu a vyzkoušet si práci na náročných českých i zahraničních projektech. Poznal jsem řadu skvělých lidí, uvědomil si důležitost věcného nadhledu a schopnosti trpělivě hledat kompromisní řešení.

Internetové stránky Jakub Cigler Architekti


Články o projektech JCA

Administrativní budova Aviatica   | Stavebnictví, 10/2015 |   Architektonická a stavebně-technická koncepce, projekt Waltrovka.

Quadrio aneb návrat k městu   | Stavebnictví, 1-2/2015 |   Polyfunkční městský palác nad stanicí metra Národní třída.

Revitalizace Moskevské ulice   | Stavebnictví, 11-12/2014 |   Nová podoba veřejných prostranství s důrazem na jejich pobytové kvality.