Za starou Prahu

„Mít oči otevřené a všímat si věcí kolem sebe.“

Klub Za starou Prahu, který se od roku 1900 nepřetržitě věnuje ochraně památek v Praze, byl vždy mým velkým vzorem a formoval zpočátku mé názory. Proto jsem hned po dovršení osmnáctého roku života, v dubnu 2003, vstoupil do jeho řad jako jeden z nejmladších členů. Hned jsem se začal věnovat „boji“ za historickou Prahu a napsal několik článků jak do Věstníku Klubu Za starou Prahu tak do dalších odborných periodik. Klíčovým se pro mě stal boj za karlínské památky a klasicistní domy, ohrožené po povodních v roce 2002 zbytečnými demolicemi. Ve spolupráci s reportérem Vladimírem Vokálem jsem připravoval reportáže pro TV Praha a jednotlivé kauzy medializoval. Myslím, že se nám tak podařilo neblahý osud některých staveb zvrátit, například bývalé hřbitovní kaple v Pernerově ulici. O svém boji za Karlín jsem později napsal maturitní práci, za kterou jsem vyhrál cenu Česká hlava pro rok 2004 v kategorii Naděje.

V roce 2004 jsem založil občanské sdružení Klub pro záchranu památek a v jeho rámci jsem nezávisle pokračoval v medializaci sporných kauz. Postupem času jsem se více posunul k osvětové činnosti a začal pořádat populárně-naučné vycházky, nejdříve pod hlavičkou Pražské informační služby a později v rámci svého sdružení. V roce 2015 jsem se do Klubu Za starou Prahu vrátil. Rád bych zde zastupoval „umírněné křídlo“, snažící se hledat kompromisy mezi moderními vstupy do historického prostředí a nutností jeho ochrany jakožto celku. Jejich nalezení je totiž podle mého názoru základem úspěšného rozvoje Prahy, po právu zapsané na seznamu památek UNESCO.


Reportáže pro TV Praha  |  2003-2004

Osamělý bojovník  | Česká televize, 15. 5. 2005 |  Portrét v pořadu Kultura.cz