Životopis

Dosažené vzdělání

2004 – 2011     České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta

doktorské studium: obor Architektura a stavitelství   (od roku 2014)

magisterské studium: obor Architektura a urbanismus   (titul Ing. arch., 2011)

bakalářské studium: obor Architektura a stavitelství   (titul  bc., 2008)

2000 – 2004     Gymnázium Christiana Dopplera

studijní obor: Matematika a fyzika

Zaměstnání a praxe

2005 – 2011     Pražská informační služba

příprava a realizace vycházek pro veřejnost, lektor kurzů pro průvodce

2011 – 2015     Jakub Cigler Architekti a.s.

architekt a projektant (projekty Florentinum, Aviatica, Václavské náměstí a Moskevská) 

2007     Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

odborná praxe

Veřejné aktivity

Iniciativa Metro D jinak a lépe   (od roku 2016)

Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat   (od roku 2016)

Klubu Za starou Prahu   (člen 2003 – 2007, znovu od roku 2016)

Studentská komora Akademického senátu FSv ČVUT   (člen 2007 – 2010)