Tváře Vyšehradu

„Vyšehrad má spoustu tváří. Byl hradem, městem, pevností  i symbolem.“

Vyšehrad stál vždy tak trochu stranou pražských měst a zájmu veřejnosti. Většina jej zná jako příjemný park s výhledem na město, místo kam se jezdí na povinné školní výlety. Přestože je minulost Vyšehradu skutečně pozoruhodná, není stále adekvátně zpracována a prezentována. Dlouhodobý projekt je zaměřen na novou prezentaci Vyšehradu a jeho stavebních památek,  existujících i zaniklých.

Jako první byla v červnu 2014 dokončena nová stálá expozice o významu Vyšehradu v dějinách pražského opevnění. Instalována je v prostoru bývalé strážnice v Cihelné bráně, zrekonstruovaném podle návrhu studia H3T Architekti. Ústředním bodem prostoru je kruhový model centrální části Prahy o průměru 2,5 m. Audiovizuální expozice je založena na možnosti propojování současnosti a minulosti pomocí jednotlivých projekcí, např. vymezením pražských měst a jejich opevnění, přímo na modelu současné Prahy. Přímo před očima návštěvníka se tak odehrává příběh Vyšehradu v kontextu celého města, doplněný projekcí dobových grafických pohledů, plánů a fotografií. Součástí expozice je rovněž projekce Pražské brány, seznamující návštěvníky s historickým vývojem a podobou městských bran.

Pokračováním projektu byla série vycházek, odhalující jednotlivé tváře Vyšehradu, a komentované přednášky nad modelem Prahy. Nyní se pracuje na přípravě nových tras prohlídek pro veřejnost, vydání nového knižního průvodce a úpravě stávající expozice o stavebně-historickém vývoji Vyšehradu v tzv. Gotickém sklepě. Vše plánováno na rok 2017.

Národní kulturní památka Vyšehrad   | od r. 2014 |   foto: Rostislav Zapletal, NKP Vyšehrad


Články a mediální výstupy

Procházka po Vyšehradě   | ČRo Dvojka, 5. 9. 2015 |   Procházka po Vyšehradě se Světlanou Lavičkovou v pořadu Výlet s Dvojkou.

Bájný Vyšehrad   | Česká televize, 7. 12. 2014 |   Reportáž o vyšehradských bájích a legendách pro pořad Toulavá kamera

Vyšehrad v dějinách pražského opevnění   | Pražský patriot, 9. 11. 2014 |   Článek o nové audiovizuální expozici v Cihelné bráně