Libeňský most nebourat!

„Zachraňme Libeňský most, je to Prahy skvost!“

Na začátku roku 2016 jsem se aktivně zapojil do činnosti občanské iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat, kterou založil Adam Scheinherr na protest proti nesmyslnému plánu zbourat starý Libeňský most a nahradit jej novým. Spolu s dalšími nadšenci jsme se dali do boje za vyvrácení nepravdivých argumentů o neopravitelnosti mostu a nutnosti jeho rozšíření. Zároveň jsme upozorňovali na jeho dlouhodobě zanedbanou údržbu a znovu podali návrh na jeho zapsání do seznamu kulturních památek. Uspořádali jsme veřejnou debatu, dvě aktivizační vycházky a především petici, kterou v rekordním čase podepsalo přes 2000 Pražanů. Podařilo se nám zvednout vlnu zájmu médií, která vyvrcholila obsáhlou reportáží v pořadu Reportéři ČT ze dne 22.2.2016.

Následovalo převědčování politických reprezentantů města, napřed na Zastupitelstvu MČ Praha 8 a poté přímo na Magistrátu HMP. K překvapení všech se nám podařilo přítomné přesvědčit a petici za záchranu Libeňského mostu, požadující prověření jeho technického stavu, nutnosti rozšíření a okamžité zahájení lokálních oprav, nechat schválit jako Usnesení Zastupitelstva HMP. Další vývoj dal našim argumentům za pravdu. Následné zátěžové zkoušky prokázali, že je Libeňský most v lepším stavu než se předpokládalo, tedy alespoň nejcennější oblouková část nad řekou. Nové studie předpokládaného vývoje dopravní intenzity, zpracované v rámci IPR Praha,  dokázali, že most není třeba rozšiřovat. Nyní se čeká na výrok Ministerstva kultury ohledně památkové ochrany mostu. Mezitím se díky neúnavné práci Adama Scheinherra daří most alespoň provizorně opravovat a zabránit tak dalším škodám. Pozornost se rovněž upnula na zapomenutý a v náspu Libeňského mostu ukrytý starý židovský hřbitov, jež si rovněž zaslouží připomenout. Bitva o Libeňský most ještě není dobojována, ale jedno je jisté už nyní. Když se najdou odhodlaní jedinci z řad veřejnosti a dokážou o své pravdě přesvědčit ostatní, dá se i zdánlivě nevyhnutelný osud zvrátit!

Iniciativa Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat  |  od ledna 2016  |  foto: Dita Krouželová, Martin Lukeš


Články a mediální výstupy

Článek o záchraně Libeňského mostu   |  Stavebnictví, 06-07/2016 |

Libeňský most ještě nemá vyhráno   | Eva Fornálová, Blesk.cz, 16. 3. 2016 |

Zbouráme Libeňský most?   | Adam Scheinherr, Literární noviny, 14. 3. 2016 |

Reportéři ČT o záchraně Libeňského mostu   | Česká televize, 22. 2. 2016 |

Studio 6 o záměru demolice Libeňského mostu   | Česká televize, 19. 1.2016 |

Rozhovor o kauze Libeňského mostu   | Benedikt Lederer, 6. 1. 2016 |