Město a řeka

„Za svou podobu a genius loci vděčí Praha řece Vltavě.“

V červnu roku 2014 jsem začal spolupracovat s firmou Trade Centre Praha (TCP), která spravuje a udržuje vybrané nemovitosti ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se o řadu památkově cenných objektů, například palác Platýz a palác Adria na Národní třídě, a hlavně pražské náplavky podél nábřeží Na Františku, Dvořákova, Alšova, Rašínova a Hořejšího. V případě náplavek má společnost za cíl rozvíjet jejich pobytový a společenský potenciál jakožto klíčového veřejného prostranství centrální části Prahy. Vzhledem k tomu, že mě vztah města a řeky vždy zajímal, rozhodl jsem se přiložit ruku k dílu a vnést do věci trochu historického pohledu a širších souvislostí.

V rámci internetových stránek Pražské náplavky jsem dostal možnost napsat stránku o historii všech pražských nábřeží a složitém vývoji vztahu města k řece. Ta po celá staletí představovala dopravní tepnu, zdroj síly a hrozbu v podobě ničivých povodní. Její pobřeží bylo periferií, chudinskou čtvrtí s nevěstinci, mlýny, prvními továrnami a skladišti. Situace se změnila po výstavbě pražských nábřeží v druhé polovině 19. století. Pražská nábřeží se stala vyhledávaným cílem procházek, prestižní adresou k bydlení a umístění významných veřejných staveb. Texty o historii nábřeží a jejich náplavek jsou doprovázeny řadou unikátních fotografií z Archivu hl. m. Prahy a dobovým slovníkem, přibližujícím každodenní život a práci lidí spojených s řekou.

Mezi další aktivity pro TCP patří příprava internetových stránek a organizace veřejných přednášek o historii paláce Platýz na Národní třídě. Dále pak „vzdělávací“ vycházky pro zaměstnance a kalendář pro rok 2015, srovnávající historický a současný stav spravovaných nemovitostíWebové stránky

Internetové stránky Pražské náplavky  |  TCP Praha  |  od června 2014  |  foto: Vojtěch Pavelčík