Metro D jinak a lépe

„Metro není jen dopravní stavba. Je to významný veřejný prostor, podzemní galerie.“

Iniciativa Metro D jinak a lépe vznikla jako reakce na zveřejnění podoby stanic na nové trase metra D, která je plánována od roku 2009. Jejich značná podprůměrnost, ve srovnání se soudobými realizacemi v jiných evropských městech, opakovaně vyvolala vlnu kritiku ze strany odborné i laické veřejnosti. Prvním krokem byla internetová petice za vypsání architektonických soutěží, kterou v srpnu 2016 odstartovala Pavlína Krásná a zároveň spolu s dalšími založila facebookové stránky, věnující se architektonicko-uměleckým kvalitám pražského metra. Za krátký čas posbírala téměř 10 000 podpisů a vyvolala velký zájem ze strany médií. Následovala písemná petice, na jejíž formulaci jsem se již podílel a doplnil body ohledně zoufalého stavu stávajících stanic, postupující likvidaci uměleckých děl, nedostatečné údržbě a nadměrnému bujení nevhodných komerčních aktivit v prostorech vestibulů. Neméně důležitým bylo upozornění na zvláštní dodavatelské vztahy a vnitřní technické normy Dopravního podniku, které opakovaně budí podezření, že jsou psány na míru konkrétním dodavatelům, stejně jako řada dalších nevýhodných smluv. Pod petici se v krátkém čase do konce září podepsalo bez mála 3 000 obyvatel Prahy, což je za poslední dobu rekordní počet.

Společně s veřejným tlakem na pražské zastupitele a vedení města se zároveň věnujeme osvětové činnosti s cílem prezentovat metro jako významný veřejný prostor a upozorňovat na problémy ohledně jeho správy a údržby. Uspořádali jsme několik komentovaných vycházek přímo v metru, iniciovali řadu schůzek se zainteresovanými subjekty a politiky, podíleli se na řadě článků, reportáží a veřejných debat. I přesto však byla petice na říjnovém jednání Zastupitelstva HMP pouze projednána a vzata na vědomí. Podařilo se nám tak sice akcelerovat vypsání výtvarných soutěží na stanice metra D, ale body ohledně problematiky správy a údržby stávajících stanic zůstaly neřešeny. Pokračujeme tak ve své činnosti dále a vyvíjíme veřejný a mediální tlak na jejich řešení. Snažíme se systematicky popularizovat architektonicko-umělecké kvality pražské metra s cílem zabránit jejich postupné likvidaci. Snažíme se získat podporu ze strany politické prezentace a věříme, že se nám podaří posunout blíže k nastavení nových pravidel v metru a jeho celkové očistě.

Facebookové stránky iniciativy Metro D jinak a lépe   |   foto: Tomáš Vojtíšek


Reportáže o stanicích pražského metra   (Matěj Smlsal, Blesk.cz)

Želivského  | 6. 11. 2016 |   Florenc   | 12. 11. 2016 |   Karlovo náměstí   | 26. 11. 2016 |   Vyšehrad   | 21. 11. 2016 |   Hradčanská   | 6. 12. 2016 |


Články a mediální výstupy

Dobrý krok, ale nadšeni nejsme     | Lidovky.cz, 20. 10. 2016 |     Rozhovor o petici a reakce na výsledek hlasování Zastupitelstva HMP

Metro D jinak a lépe     | Novinky.cz, 26. 9. 2016 |     Reportáž o petici za vypsání architektonických soutěží na stanice metra D

Aktivisté bojují za veřejnou soutěž na metro D     | Eva Fornálová, Blesk.cz, 1. 9. 2016 |     Článek o komentovaných vycházkách po metru