Urban Walks

„Kdo pozná minulost, pochopí přítomnost a ovlivní budoucnost.“

Na podzimu roku 2014 jsem zahájil spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), progresivní institucí plnou mladých lidí s cílem změnit zaběhnuté (ne)pořádky a překonat zastaralá dogmata ohledně územního plánování. Zvláště mě zaujal jejich zájem o podobu veřejných prostranství a s tím související řada zajímavých koncepčních materiálů. Rozhodl jsem se přispět svou trochou do mlýna a nabídnul organizaci vycházek, které by populárně naučnou formou seznamovaly veřejnost s činností IPRu a významem veřejných prostranství obecně. Věřím totiž, že jedině důkladnou osvětovou činností přímo v terénu je možné získat podporu veřejnosti, která následně přetavená v politickou podporu změní nastavení a fungování zodpovědných městských institucí.

Jako první jsme na podzim roku 2014 zorganizovali šestidílný cyklus komentovaných vycházek Prahou s Manuálem veřejných prostranství, jehož cílem bylo seznámit veřejnost s hlavními tezemi ohledně navrhování, správy a údržby veřejných prostranství. Podkladem se stal Manuál veřejných prostranství hl. m. Prahy, vydaný v červnu téhož roku. Vycházky byly rozvrženy tak, aby pokrývaly všechny části manuálu a různorodé typy městské zástavby od historického centra po sídliště. Zaznamenaly mimořádný ohlas a tak jsme navázali osmidílným cyklem Urban Walks, který proběhl v květnu až srpnu 2015. Tentokrát jsme se zabývali případy konkrétních prostranství a lokalit, kde se očekává v blízké době jejich zásadní proměna a revitalizace, jako například Bělohorská třída, Vinohradská třída, Smíchovská náplavka či Nákladové nádraží na Žižkově. Kromě vycházkových cyklů připravuji a realizuji pro IPR také další vycházky pro veřejnost, školy, různé konference a festivaly nebo zahraniční návštěvy.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  |  od r. 2014  |  foto: IPR Praha, Rendy Urbexon