Prampouch s.r.o.

„Otevřít okno do minulosti a nechat se vtáhnout do děje.“

Prampouch je firma zabývající se od roku 2016 přípravou a organizací komentovaných vycházek a přednášek, populárně-naučnou formou seznamující veřejnost se stavebně-historickým vývojem Prahy, problematikou současného rozvoje města a jeho veřejných prostranství. Dále pořádá celodenní výlety s cílem prezentovat méně známé památky mimo Prahu. Dalším předmětem činnosti je příprava výstav, grafické práce a vydavatelská činnost. Pracovní tým obsahuje schopné grafiky a modeláře, stejně jako fotografy, tvůrce filmových upoutávek a doprovodné muziky. Cílem všech aktivit je vtáhnout jejich účastníka do děje a poutavou formou přiblížit historii jednotlivých staveb a míst. Cílovou skupinu představuje široká veřejnost, ale rovněž veřejné a soukromé subjekty. Prampouch organizuje firemní vycházky a přednášky pro zaměstnance.

Internetové stránky www.prampouch.cz s programem aktivit a dalšími informacemi.


PRAMPOUCH. Krásně znějící slovo označuje architektonický prvek, známý z úzkých uliček středověké zástavby. Jedná se o zděný, zpravidla stříškou opatřený rozpěrný oblouk mezi dvěma blízko sousedícími budovami, sloužící k jejich vzájemné stabilizaci. Jeho funkce je v zásadě obdobná jako u opěrných oblouků gotických katedrál. Prampouchy jsou většinou umístěny v jedné řadě, výjimečně i více řadách nad sebou. Slovo bylo přejato z německého výrazu „brandboge“, označujícího klenutí ve stěně nad otvorem pece.