Příběh Václavského náměstí

„Tak jako člověk i každé místo má svou paměť.“

Dvojice tematicky navazujících venkovních výstav na Václavském náměstí se zabývala proměnami jeho podoby a významu v průběhu 19. a 20. století. Na panelech o rozměrech 180 x 120 cm byly vystaveny grafické pohledy, dobové plány a historické fotografie Václavského náměstí z Archivu hlavního města Prahy, archivu ČTK a dalších institucí. Většina z těchto materiálů nebyla dosud v takové kvalitě a velikosti prezentována. Pozorovatel tak mohl srovnat přímo na místě minulý stav se současným, vydat se proti proudu času a  proniknout do děje jednotlivých snímků.

Výstava Příběh Václavského náměstí (04/2014) se zabývala stavebně-historickým vývojem náměstí od jeho vymezení v roce 1348 do poloviny 20. století. Tematicky byla rozdělena do částí Koňský trh, Parková promenáda a Městský bulvár, odpovídajících jeho hlavní funkci v té či oné době. Výstava Výkladní skříň metropole (05/2015) se zaměřila se na zlaté období Václavského náměstí ve 20. až 70. letech minulého století. Tehdy bylo centrem města s pestrou nabídkou kulturního života, prestižní adresou k bydlení i zaměstnání, velkoměstským bulvárem zářícím neony dlouho do noci, jevištěm i hledištěm významných událostí novodobých českých dějin.

Cílem obou výstav, které byly doprovázeny bezplatnými vycházkami pro veřejnost,  bylo připomenout zašlý lesk a slávu Václavského náměstí, vysvětlit příčiny jeho současného neuspokojivého stavu a poukázat na nutnost revitalizace toho celostátně klíčového prostranství.

pořadatel: Sdružení Nového Města pražského  |  2014/2015  |  foto: MČ Praha 1, Jana Nováková


Články a mediální výstupy

Komentovaná procházka po výstavě  | 4/2014 |  Bedřich Ludvík, Sdružení Nového Města pražského

Reportáž o výstavě   |  17. 4. 2014 |     Praha 1 TV

Příběh Václavského náměstí     | ČRo Radiožurnál, 17. 4. 2014 |     Rozhovor s Lucií Výbornou v pořadu Host Radiožurnálu.

Výkladní skříň metropole      | ČRo Radiožurnál, 5. 5. 2015 |     Rozhovor s Lucií Výbornou v pořadu Host Radiožurnálu.

Nekonečný příběh Václavského náměstí   | Stavebnictví, 8/2014 |   Od Koňského trhu přes parkovou promenádu k velkoměstské třídě.

Příběh Václavského náměstí

 Výkladní skříň metropole