Šifra Otce vlasti

„Karel IV. nám po sobě zanechal šifru. Nastal čas ji rozluštit.“

Projekt je zaměřen na prezentaci Nového Města pražského a osobnost Karla IV. coby stavitele a velkého vizionáře, který na krátký čas učinil z Prahy metropoli Svaté říše římské a centrum západního křesťanského světa. Ideová a urbanistická koncepce Nového Města, plánovaného jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, dodnes udivuje svou velkorysostí a promyšleností. Vedení ulic, velikost a rozmístění hlavních prostorů stejně jako jednotlivých církevních dominant a jejich zasvěcení nebylo náhodné. Odpovídalo složitému ideovému plánu, jehož smysl se nám po staletích vytratil. Cílem projektu je připomenout a vizualizovat pozoruhodný příběh, skrývající se v novoměstských ulicích a stavbách. Jedinečnost projektu spočívá v oživení „středověké tváře“ města za pomoci desítek počítačových modelů, plánů a ručně kreslených skic, které pozorovatele vtáhnou přímo do děje.

V první fázi projektu v květnu až červenci 2016 byly uspořádány dvě venkovní výstavy na Václavském náměstí a na Vyšehradě s doprovodnými vycházkami a přednáškami v Novoměstské radnici, Emauzském klášteře a na Vyšehradě. Nyní pracujeme na 3D unikátním počítačovém modelu středověké Prahy, jehož využití bude všestranné.

Výstava Václavské náměstí   | 3.5.-1.6.2016 |   pořadatel: Sdružení Nového Města pražského

Výstava Vyšehrad   | 23.6.-31.7.2016 |   pořadatel: Národní kulturní památka Vyšehrad

spoluautoři: Richard Fischer, Marek Kratochvíl, Jan Ondrák, Kamil Plavec, Miroslav Vomáčka, Josef Zelený


Články a mediální výstupy

Reportáž ČT o projektu Šifra Otce vlasti   | 28.5.2016 |  Náš Karel IV., Česká televize

Přednáška o Novém Městě pražském   | 5.5.2016 |  Novoměstská radnice

Filmová upoutávka k projektu   | 5/2016 |   Kilián Kuděla, FAMU

Reportáž o výstavě na Václavském náměstí   | 5. 5. 2016 |   Praha TV

Článek o projektu Šifra Otce vlasti   | 11.3.2016 |   Deník Metro, iDnes.cz