Media

The Father of Country Cipher     | Czech Television, 28. 5. 2016 |     only CZ

Cubism above the river     | Czech television, 22. 2. 2016 |     only CZ

Prague districts: Smíchov     | Aktuálně TV, 24. 11. 2015 |     only CZ

Utopic Prague     | Czech Radio Wave, 14. 10. 2015 |     only CZ

Vyšehrad Walk    | Czech Radio Dvojka, 5. 9. 2015 |     only CZ

Mr. Jan Hus     | Czech Radio Regina, 29. 6. 2015 |    only CZ

Prague districts: Karlín     | Aktuálně TV, 4. 6. 2015 |     only CZ

The Shop window of the Metropolis      | Czech Radio Radiožurnál, 5. 5. 2015 |    only CZ

Legendary Vyšehrad    | Czech Television, 7. 12. 2014 |     only CZ

Petr Kučera Architect     | Czech Radio Regina, 11/2014 |     only CZ

The Story of the Wenceslas Square     | Czech Radio Radiožurnál, 17. 4. 2014 |     only CZ

“Lone Warrior”     | Czech Television, 15. 5. 2005 |     only CZ